top of page

BLOG

BÜTÜNCÜL TIP Nedir?

BÜTÜNCÜL TIP ne?

Tüm dünyada Tıp Sisteminin 2 büyük problemi var;

Birincisi;
Günümüzde sağlık* alanındaki gelişmeler önü alınmaz bir hızla ilerliyor. Tıp** dünyası bu gelişmelerin artması ve gelişmelerin takip edilebilmesi için branşlara ayrılmış durumda. 

Bu branşlar gün geçtikçe artıyor.

Artık günümüzde bir hekim tıp fakültesini bitirip sonra dahiliye branşında da uzmanlaştıktan sonra bu kendisine yeterli gelmiyor.

Örneğin endokrin gibi bir yan dal uzmanlığı zorunluluk olarak algılanmaya başladı.

Endokrin yan dal uzmanlığı bittiğinde de sadece tiroit bezlerinde ilerleme düşüncesi kapıda bekliyor.

Tiroit bezinin tümörleri...

Medüller yapıdaki tümörler...
Sonra da Medüller Tiroit kanseri tanısı konmuş hastaya deniyor ki, bak şu hoca bu konuda en iyisi...
Tıp parçalana parçalana neredeyse atomlarına ayrılacak.

Bu belki bir gereklilik veya zorunluluk.

ANCAK İNSANI BEDENSEL SOSYAL VE RUHSAL YÖNLERİYLE BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALMASI GEREKEN BÜTÜNCÜL BAKIŞ DAHA BÜYÜK BİR ZORUNLULUK.

BU MALESEF SÜREÇ İLERLEDİKÇE KAYBOLUYOR.

Çoklu şikayeti olan kişi branş branş gezmek zorunda kalıyor.

Sistem bu bütüncül bakış görevini teorik olarak Aile Hekimliği branşına yüklemiş durumda.

Yani bunun için bile bir parçalanma söz konusu.

Halbuki sağlık sisteminin tamamında bütüncül bakışın korunması gerekiyor.

İkincisi;

Kanıta dayalı tıp olarak ifade edebileceğimiz Konvansiyonel Tıp ile GETAT*** arasındaki geçimsizlik.

Konvansiyonel Tıp GETAT'ı reddediyor veya kendi kalıpları ile sınırlı tutmaya çalışıyor.

GETAT da Konvansiyonel Tıp'tan kopuk hareket edebiliyor.

Biz Sağlık konusunu 3 maddede ele alıyoruz;

1-ÖZ BAKIM - YAŞAM TARZI

2-GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp)

3-KONVANSİYONEL TIP

*Sağlık: Sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması.

**Tıp: İnsan sağlığının sürdürülmesi ya da bozulan sağlığın sağlanması için uğraşan, birçok alt bilim dalından oluşan bilimsel disiplinlerin şemsiye adıdır.

***GETAT; Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamaları.

bottom of page