top of page

Akupunktur ve Diz Ağrısı


Osteoartrit (Kireçlenme) en sık dizleri etkiler. Hastalığın tedavisinde kullanılan anti-enflamatuar ilaçların bilinen bir çok yan etkisi vardır. Buna ek olarak da bu ilaçları kullanan hastalarda istenilen iyileşme görülemeyip sıklıkla ameliyat önerilmektedir. Kronik ağrısı olan hastalar ağrılardan kurtulmak için ilaç dışı tedavilere yönelmekte giderek artan bir biçimde akupunktura yönelmekte. Akupunkturun osteoartritik diz ağrılarında etkili olup olmadığını göstermek için randomize ve kontrollü bir çalışma yapılmış.


50 ila 75 yaş arasından seçilen 294 hasta ile yapılan çalışmada katılımcılar 3 gruba ayrılmış. Her grup hem tedaviden önce ve sonra hem de tedavi olduktan sonraki 8., 26. ve 52. haftalarda kontrol edilmiş. Bu 3 grup hastanın ilkine gerçek akupunktur yapılmış. 2. gruba minimal akupunktur ismi verilen sahte akupuntur yapılırken 3. gruba ilk 8 hafta herhangi bir işlem yapılmazken 9. haftadan itibaren 12 seanslık akupunktur tedavisi uygulanmış. İlk 2 gruba 8 hafta boyunca devam eden 12 seanstan oluşan akupunktur tedavisi uygulanmış.

Bu hasta grupları karşılaştırıldığında tedaviden sonra ve devam eden 8. haftada akupunktur tedavisi alan grubun ağrı skorları diğer iki gruba göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha fazla düşmüş. 1. ve 8. haftalar karşılaştırıldığında hastaların aldıkları ilaç miktarı ve haftalık alınan ağrı kesici ilaç sayısında akupunktur tedavisi alan grupta diğerlerine göre anlamlı bir düşüş gözlenmiş. En başta tedavi verilmeyen 3. grupta ise 9. hafta tedaviye başlanmasından sonra ilk grupla aynı şekilde gelişmeler görülmüş. 26. haftadan sonra ise tedavi etkilerinin azaldığı ve gruplar arasında farklılık olmadığı görülmüş


Sonuç olarak: Akupunktur tedavisinin kireçlenmeye bağlı diz ağrılarında azalmaya sebep olduğu görülmüş. Bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların çok ciddi yan etkileri ve tedavide istenilen sonucu elde edememeleri düşünüldüğünde çok düşük yan etkilerle akupunktur diz ağrıları için güvenli bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.

Makaleye ulaşmak için:

111 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page