top of page

Sülük ve Varis


Kronik venöz yetmezliği toplumda sık rastlanan bir durumdur. Altında yatan sebep ise alt ekstremistede hipertansiyondur ve bu durum içinde ağrı, genişlemiş ya da varisleşmiş damarların, şişmenin, ödemin, renk değişiminin ve ülserleşmenin de aralarında olduğu değişik sonuçlara yol açmaktadır. Varisli damarlar kronik venöz yetmezliğin habercisi olabilir.Hindistan'da yapılan bir çalışmada tıbbi sülük tedavisinin venöz tıkanıklıkta, ödem rezorbsiyonunda, cilt rengi değişimi (Hiperpigmentasyon) ve varise bağlı ülserlerde yardımcı olduğu gösterilmiş. Komplike ve ülserleşmiş varislere sahip 20 hastada ülser çevrelerine sülük tedavisi uygulanmış. Tedavi sonucunda hepsinin ülserlerinin iyileştiği görülmüş. Ayrıca ödemde önemli derecede azalma ve renk değişikliğinde de azalma görülmüş.Bu çalışmadan sonra yapılan bir başka çalışmada bacaklarında varis damarları olan 137 hastalık bir çalışma yapılmış. Bu hastalar sülük tedavisinin etkisini görebilmek için sülük tedavisi alanlar ve ilaç tedavisi alanlar olmak üzere 2 gruba bölünmüş. 81 kişilik ilk grupta varis bölgelerine 4-6 sülük uygulanmış ve 1-2 sülük de sakrum bölgesine uygulanmış. Hastalara tedaviden önce ve sonra rutin tam kan sayımı ve kan pıhtılaşma testleri yapılmış. Ayrıca damar görüntülemeleri de tedavi öncesi ve sonrası rheovasography yöntemi ile karşılaştırılmış.Tedavinin sonunda sülük tedavisi alan hastaların %66.6 sında ağrı seviyelerinde ve bacakta gerginlik hissinde azalma, şişlikte ve sertlikte azalma görülmüş. Benzer etkiler ilaç tedavisi alan hastaların %44.6 sında görülmüş. Fonksiyonel testlerin sonucunda sülük tedavisi alan hastalarda damar tonusunda, bölgesel kan akışında ve kan damarları elastisitesinde iyileşme görülmüş. Damar görüntülemelerinde ise sülük tedavisi alan hastaların ilaç tedavisi alanlara göre daha iyi sonuçlar aldığı görülmüş. Tedavi sonucunda pıhtılaşma testlerinde her iki grup da güvenilir değişimler olsa da sülük tedavisi alan grupta platelet agregasyon skorlarında diğerlerine göre daha anlamlı düşüş görülmüş.

Sonuç olarak sülük tedavisinin varis tedavisinde başarılı bir şekilde kullanılabileceği görülmüş.

Makaleye ulaşmak için:

1.005 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page